Welcome to

Cyclefi

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ CYCLEFI

ΓΕΝΙΚΑ

 • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) με την επωνυμία «Cyclefi IKE» και το διακριτικό τίτλο «Cyclefi» (εφεξής η Cyclefi) δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.cyclefi.com προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες, υπηρεσίες και προιόντα στους χρήστες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εμπορικές συνεργασίες και τα συνεργαζόμενα καταστήματα κλπ.
 • Η χρήση του www.cyclefi.com διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση της πλατφόρμας επιβράβευσης www.cyclefi.com  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 • Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του www.cyclefi.com  που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται σε ενήλικες, η Cyclefi δεν φέρει καμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση τεκμαίρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γονική συναίνεση.
 • Η Cyclefi δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης www.cyclefi.com  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποιήση των παρόντων όρων.
 • Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.cyclefi.com  διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 • Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Cyclefi των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η Cyclefi δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

1) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

1.1. Περιγραφή Υπηρεσίας:

Η Cyclefi (Σάικλ-Φάι) αποτελεί μία πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας γίνεται η επιβράβευση των πολιτών για την ανακύκλωση που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τις ειδικές σακούλες απορριμμάτων για ανακύκλωση Sanitas by Cyclefi, με την παροχή μοναδικών εκπτώσεων και online προσφορών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των γενικότερων εξόδων ενός νοικοκυριού.  Ουσιαστικά, παρέχουμε εκπτωτικά κουπόνια για διάφορα online deals σε προϊόντα και υπηρεσίες, για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που ανακυκλώνουν. 

Η Cyclefi έχει προνοήσει, ώστε όλοι όσοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία της, να μπορούν να εξοικονομούν δαπάνες, οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική μείωση των βασικών εξόδων ενός νοικοκυριού. Χάρη στη συνεργασία της με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, η Cyclefi εξασφάλισε ειδικές εκπτώσεις και  online προσφορές, με στόχο να επιβραβεύει όλους όσους στηρίζουν έμπρακτα την ιδέα της ανακύκλωσης, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω στους παρόντες όρους.

1.2. Οφέλη Για Τον Χρήστη της Υπηρεσίας:

Η Cyclefi έχει δημιουργήσει μία πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας γίνεται η επιβράβευση των πολιτών για την ανακύκλωση που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τις ειδικές σακούλες απορριμμάτων για ανακύκλωση Sanitas by Cyclefi, με την παροχή μοναδικών εκπτώσεων και online προσφορών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των γενικότερων εξόδων ενός νοικοκυριού. Τα εκπτωτικά κουπόνια, αφορούν αγορές από τους μεγάλους εμπορικούς συνεργάτες μας, πανελλαδικής εμβέλειας, και ουσιαστικά ενεργοποιούνται με την αγορά του πακέτου Sanitas by Cyclefi. Ο καταναλωτής θα μπορεί να εξαργυρώσει άμεσα και τo 50% των εκπτωτικών κουπονιών για το πακέτο ανακύκλωσης Sanitas by Cyclefi των 45lt και το 100% για το πακέτο των 100lt, που αφορούν διάφορες παροχές και εκπτώσεις, με σκοπό να μειωθούν τα έξοδα ενός νοικοκυριού (εκπτώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος, σε αγορά βενζίνης, σε αγορά από Super Market κ.α).

  

2) ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ CYCLEFI

 • Το www.cyclefi.com χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
 • Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Cyclefi καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.cyclefi.com να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η Cyclefi δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του www.cyclefi.com για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.
 • Η ευθύνη της Cyclefi περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το www.cyclefi.com παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Cyclefi δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του www.cyclefi.com, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.
 • Η Cyclefi δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Ο χρήστης /επισκέπτης του www.cyclefi.com υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης/επισκέπτης του www.cyclefi.com υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
 • Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.cyclefi.com αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Cyclefi. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.cyclefi.com προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσης αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
 • Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Cyclefi ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
 • η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Cyclefi ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
 • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της Cyclefi και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
 • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Cyclefi,
 • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
 • Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η Cyclefi επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Cyclefi.

4) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Η Cyclefi είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό η Cyclefi καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η Cyclefi διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η Cyclefi δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.
 • Η Cyclefi καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του www.cyclefi.com από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του www.cyclefi.com.

5) WEB ACCOUNT - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Μέσω της ιστοσελίδας www.cyclefi.com παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστες λαμβάνουν προσωποποιημένες πληροφορίες αναφορικά με την καταγραφόμενη επίδοσή τους ως προς την ανακύκλωση που πραγματοποιούν και ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα, τις προσφορές και τις μορφές επιβράβευσης μέσα από τα εκπτωτικά κουπόνια.
 • Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.cyclefi.com είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
 • Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Cyclefi σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Cyclefi για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η Cyclefi δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού
 • Η Cyclefi δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων και της κείμενης νομοθεσίας.
 • Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την Cyclefi, αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], υπόψη Τμήματος Μάρκετινγκ & Στρατηγικής.

5.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, θα πρέπει να κάνετε την online εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της Cyclefi, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω. Για την εγγραφή σας, δεν απαιτείται κάποιος ορισμένος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που κάθε χρήστης οφείλει απαραιτήτως να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι τα παρακάτω:

 - Το Ονοματεπώνυμο: Για την ταυτοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας και τη διασφάλιση της, χωρίς σφάλματα, ανταμοιβής του, π.χ. έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος, εκπτωτικά κουπόνια, προσφορές κ.ο.κ.

- Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου & το Κινητό Τηλέφωνο: Για τις ανάγκες επικοινωνίας της υπηρεσίας με τον χρήστη και την ενημέρωση του για επερχόμενες δράσεις και εκστρατείες σχετικές με την ανακυκλωτική του προσπάθεια και την ανταμοιβή του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να είναι αληθή και πλήρη, προσωπικά του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του.

- Τον Ταχυδρομικό Κώδικα & το Δήμο: Για τις ανάγκες καταγραφής της ανακύκλωσης στην περιοχή/πόλη κάθε χρήστη, την οποία θα μπορεί να συγκρίνει με την προσωπική του επίδοση, η οποία προκύπτει από τους κωδικούς των πακέτων ανακύκλωσης Sanitas by Cyclefi που εισάγει.  

 

6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ SANITAS BY CYCLEFI - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Η CycleFi  αποτελεί μία πρωτοποριακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας γίνεται η επιβράβευση των πολιτών για την ανακύκλωση που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τις ειδικές σακούλες απορριμμάτων για ανακύκλωση Sanitas by Cyclefi, με την παροχή μοναδικών εκπτώσεων και online προσφορών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των γενικότερων εξόδων ενός νοικοκυριού. Ουσιαστικά, για να μπορεί κάποιος χρήστης να κερδίσει εκπτωτικά κουπόνια για διάφορα online deals σε προϊόντα και υπηρεσίες, θα πρέπει:

 • να προμηθευτεί το πακέτο Sanitas by Cyclefi, σε ένα από τα σημεία πώλησης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
 • να δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή του είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει άμεσα την Cyclefi.
 • Ο χρήστης της υπηρεσίας που έχει προμηθευτεί το πακέτο Sanitas by Cyclefi απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της Cyclefi σαν επιβράβευση για την τακτική χρήση/προμήθεια των πακέτων ανακύκλωσης Sanitas by Cyclefi («πρόγραμμα επιβράβευσης»).
 • Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του μοναδικού αλφαριθμητικού QR κωδικού που εμφανίζεται σε κάθε πακέτο και σε καμιά περίπτωση η Cyclefi δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτού ή σε κακή χρήση αυτού.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας και βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής, η Cyclefi δύναται να ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του «εκπτωτικό κουπόνι». Το «εκπτωτικό κουπόνι» εκδίδεται κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει ένα νέο κωδικό πακέτου ανακύκλωσης Sanitas by Cyclefi, τον οποίο θα βρει επάνω στην μπλε αυτοκόλλητη ετικέτα. Η αξία δε του «εκπτωτικού κουπονιού» καθορίζεται κάθε φορά από τις συνεργαζόμενες με τη Cyclefi επιχειρήσεις.
 • Το «εκπτωτικό κουπόνι» μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές σε ένα από τα υποκαταστήματα της επιχείρησης που φέρει το σήμα και η οποία σε συνεργασία με τη Cyclefi το εκδίδει και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση του «εκπτωτικού κουπονιού», ο χρήστης δεν διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της Cyclefi.
 • Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του «εκπτωτικού κουπονιού» και η Cyclefi δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για την απώλεια/κλοπή ή παράνομη χρήση από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 • Οι συνεργαζόμενες με τη Cyclefi επιχειρήσεις κατά την παραλαβή και εξαργύρωση του «εκπτωτικού κουπονιού» δεν φέρουν καμία υποχρέωση να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.
 • Η Cyclefi δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα «εκπτωτικά κουπόνια» καθώς και να προβαίνει σε διακοπή μέρους του προγράμματος πιστότητας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μία οικειοθελής παροχή της Cyclefi προς τους χρήστες της.

  

7) ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Επισημαίνεται αρχικώς, ότι μοναδικό σημείο στο οποίο ζητούνται και συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα, είναι στο σημείο της εγγραφής σας στις υπηρεσίες της Εταιρείας μας. Κατά την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία ανακύκλωσης, επισημαίνουμε ότι στην μπλέ ετικέτα μας απεικονίζεται μόνο ο QR κωδικός, τον οποίο κατά την ενεργοποίηση του πακέτου της Cyclefi ταυτίζετε με το λογαριασμό σας. Παρολ´ αυτά όμως, το μοναδικό στοιχείο που κρύβεται μέσα στον QR κωδικό είναι απλά ένας 13ψήφιος αριθμός που μόνο για εμάς ειναι κάτι χρήσιμο. Επομένως, ακόμα και με τη χρήση ενός QR αναγνώστη από κάποιον άγνωστο το αποτέλεσμα θα είναι άκαρπο, αφού το μόνο που θα εμφανιστεί είναι ένας τυχαίος αριθμός. Δεν υφίσταται επομένως κανένας απολύτως κίνδυνος και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, να εμφανισθούν ή υποκλαπούν προσωπικά σας στοιχεία κατά την διαδικασία ανακύκλωσης.

Β. Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μας, δίδετε την συγκατάθεση σας για την συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρεία μας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο τμήμα για την πολιτική απορρήτου της Εταιρείας μας.

 

8) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Για το σύνολο των παρεχομένων από την Εταιρείας μας υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω αλλά και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: κείμενο, γραφικά, σήματα, λογότυπα, εικονίδια πλήκτρων, εικόνες, συγκεντρωμένα δεδομένα και λογισμικό καθώς και τη συλλογή των παραπάνω, ανήκει στην εταιρεία ΣΑΙΚΛ ΦΑΙ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο CycleFi IKE και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, χρήση, πώληση, τροποποίηση ή κατ’ άλλο τρόπο αξιοποίηση/ εκμετάλλευση του ως άνω περιγραφέντος περιεχόμενου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται αποτελούν καταχωρημένα και μη σήματα που ανήκουν στην ΣΑΙΚΛΙ ΦΑΙ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο Cycle Fi IKE.

 

9) ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με την εγγραφή στις υπηρεσίες της Εταιρείας, ρητώς συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι θα διατηρείτε τις Πληροφορίες που ανταλλάσσονται στα πλαίσια υλοποίησης των υπηρεσιών μας ως εμπιστευτικές.

9.1 Οι ‘’Εμπιστευτικές πληροφορίες‘’ τεκμαίρεται ότι συμπεριλαμβάνουν κάθε τύπο (formula), εμπορικό μυστικό, πληροφορία, εφεύρεση, ιδέα, σχέδιο, μέσα, διαδικασίες και διατυπώσεις που σχετίζονται με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες που σχετίζεται με το μέρος προς το οποίο γίνεται η αποκάλυψη πληροφοριών, υφιστάμενα ή μελλοντικά προϊόντα, πωλήσεις, προμηθευτές, πελάτες, εργαζομένους, εφευρέτες, επιχειρήσεις, προφορικές, έγραφες, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή.

9.2.  Ο όρος ‘’Εμπιστευτικές Πληροφορίες‘’ θα θεωρείται ότι δεν συμπεριλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες α) είναι τώρα ή θα γίνουν στο μέλλον γνωστές ή διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, χωρίς την μεσολάβηση πράξης ή παράλειψης του μέρους που έλαβε τις πληροφορίες β) είναι γνωστές στο μέρος που λαμβάνει τις πληροφορίες, κατά το χρονικό διάστημα που γίνεται η αποκάλυψη της πληροφορίας, όπως αποδεικνύεται από σχετικά στοιχεία, γ) αποκαλύπτεται εφεξής στο μέρος το οποίο γίνεται η αποκάλυψη της πληροφορίας από τρίτο μέρος, στα πλαίσια του νόμου και χωρίς περιορισμούς στην αποκάλυψη αυτής, δ) έχει αναπτυχθεί ανεξαρτήτως και αυτοτελώς από το μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες χωρίς παραβίαση του παρόντος συμφωνητικού και ε) αποτελεί αντικείμενο εγγράφου αδείας από το μέλος που δίδει την πληροφορία για την περαιτέρω αποκάλυψη αυτής.

9.3 . Θα διατηρείτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες εμπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, αμέσως ή εμμέσως, ούτε θα χρησιμοποιείτε αυτές για σκοπό/χρήση για τον οποίο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο μέχρι του βαθμού που απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Οι Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο λόγο ή με κανένα τρόπο που να συνιστά παραβίαση νόμων ή κανονισμών.

9.4. Οι Αποκλειστικές πληροφορίες δεν θα αναπαράγονται σε καμία άλλη μορφή, παρά μόνον εάν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση των σκοπών της παροχής των υπηρεσιών μας Κάθε τέτοια αναπαραγωγή θα υπόκειται σε προγενέστερη έγγραφη συμφωνία και συναίνεση του Μέρους από το οποίο προέρχονται οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

9.5 . Όλες οι Αποκλειστικές πληροφορίες, θα παραμένουν στην ιδιοκτησία του μέρους που αποκαλύπτει τις πληροφορίες, και θα επιστρέφουν σε αυτό, μόλις λήξει ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες αυτές από το άλλο μέρος, ή κατόπιν σχετικού αιτήματος του μέρους που αποκάλυψε τις πληροφορίες, και σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση, λύση ή καταγγελία της συνεργασίας μας. Η αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως άμεση ή έμμεση παροχή οιουδήποτε δικαιώματος οιαδήποτε μορφής στο μέρος προς το οποίο γίνεται η αποκάλυψη. Ανεξαρτήτως κάθε πρόβλεψης του παρόντος αποκάλυψη Εμπιστευτικών πληροφοριών δεν θα απαγορεύεται εάν αυτή η αποκάλυψη α) γίνεται κατόπιν σχετικής διαταγής δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας κυβερνητικής αρχής ή περαιτέρω πολιτικού-δημόσιου οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι το μέρος από το οποίο ζητείται η αποκάλυψη θα έχει προηγουμένως ενημερώσει σχετικά το έτερο συμβαλλόμενο μέρος και θα έχει καταβάλλει κάθε λογική προσπάθεια για να αποκτήσει εντολή-διαταγή προστασίας ζητώντας οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες να παραμείνουν εμπιστευτικές και να χρησιμοποιηθούν μόνο εντός των πλαισίων και των σκοπών για τους οποίους και ζητήθηκε η έκδοση της διαταγής αυτής, β) απαιτείται άλλως εκ του νόμου και γ) απαιτείται για την κατοχύρωση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων εκ του παρόντος αλλά μόνον στο βαθμό που τέτοια αποκάλυψη κρίνεται απαραίτητη.

 

10) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

10.1 Η Εταιρείας μας εγγυάται ότι κατέχει και έχει αποκτήσει το σύνολο των αδειών που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες, σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

10.2 Η Εταιρεία μας εγγυάται για την ομαλή, σύμφωνη με τους παρόντες όρους, εκτέλεση των περιγραφόμενων στο παρόν υπηρεσιών της,

10.3 Η Εταιρεία μας εγγυάται για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας της και την απρόσκοπτη δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής σας, υπό την επιφύλαξη και σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 12 του παρόντος.

 

11) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης χρήσης των υπηρεσιών μας, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του χρήστη και των αγωγών και αξιώσεων που μνημονεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο, ως εάν οι όροι χρήσης να αποτελούν σύμβαση που συνήφθη και εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τα προαναφερθέντα θέματα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

12) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

12.1 Ορθότητα/ Ακρίβεια στοιχείων και πληροφοριών : Η εταιρεία μας καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της να διέπονται πάντοτε από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν εγγυάται ρητά ούτε κατά συναγωγή ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, αξιοπιστία ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Οι χρήστες επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνουν οι χρήστες/ χρήστριες και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.

12.2 Περιορισμένη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας : Η εταιρεία μας χορηγεί περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Δεν επιτρέπεται το framing ή η χρήση παρόμοιων τεχνικών για την παγίδευση της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας. Η περιορισμένη άδεια χρήσης που χορηγείται δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα: α) τροποποίησης ή καταφόρτωσης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της (εκτός του caching), β) άλλης χρήσης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της πλην της προσωπικής/ ατομικής, η τελευταία αυτή δε εφόσον πραγματοποιείται χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης του υλικού, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, γ) δημιουργίας οποιουδήποτε παράγωγου έργου το οποίο θα βασίζεται στην Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της, δ) χρήσης τεχνικών (meta tags, hidden text) οι οποίες θα επιτρέπουν τη χρήση της επωνυμίας και των εμπορικών της σημάτων χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή της εταιρείας, ε) χρήσης τεχνικών συλλογής και εξαγωγής/ απόσπασης δεδομένων (π.χ.software robots, spiders, crawlers) ή λήψης άλλων μέτρων τα οποία επιβάλλουν υπέρμετρο και αδικαιολόγητο βάρος ή φόρτο στις υποδομές της εταιρείας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας ακυρώνει την εδώ θεσπιζόμενη περιορισμένη άδεια, με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της εταιρείας για αποκατάσταση της ζημίας της σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

12.3 Σύνδεσμοι ιστοτόπων τρίτων μερών : Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας η οποία συνδέεται προς ή από την ιστοσελίδα της ή κείται εκτός αυτής. Σύνδεσμοι ιστοτόπων (links) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για διευκόλυνση και δεν αποτελούν έγκριση ούτε επικύρωση εκ μέρους της εταιρείας, και των συνεργατών της του εκάστοτε περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Οποιαδήποτε σύνδεση προς και από ιστοσελίδες εκτός αυτής της εταιρείας πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε εξέταση ή αξιολόγηση των ιστοσελίδων αυτών, δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους και δεν ευθύνεται για αυτό, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την πολιτική τους σχετικά με προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με τους όρους χρήσης τους, τα οποία για το λόγο αυτό καλεί το χρήστη να εξετάσει ο ίδιος με τη δέουσα προσοχή.

12.4 Υποβολή προτάσεων, ιδεών και λοιπών πληροφοριών από τους χρήστες : Με την επιφύλαξη της ρήτρας συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την υποβολή προτάσεων, ιδεών, σχολίων, ερωτήσεων, αιτημάτων και λοιπών πληροφοριών, ο χρήστης χορηγεί στην εταιρεία μας μη αποκλειστικό, διαρκές, μεταβιβάσιμο, ανέκκλητο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, πώλησης, εκχώρησης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής και επίδειξης των πληροφοριών αυτών σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, είτε ήδη γνωστή είτε που πρόκειται να δημιουργηθεί, αυτοτελώς ή στο πλαίσιο άλλων έργων. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου προσώπου ούτε να υποδύεται ότι είναι οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ούτε να εξαπατά ή να παραπλανά με άλλο τρόπο την εταιρεία σε ό,τι αφορά την προέλευση των πληροφοριών. Ο χρήστης απαλλάσσει την εταιρεία από οποιαδήποτε αξίωση προέρχεται από τα δικαιώματα του επί των πληροφοριών.

12.5 Εγγυήσεις και περιορισμός ευθύνης: Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ρητό ή συναγόμενο, οτιδήποτε σχετίζεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Μεταξύ άλλων δεν εγγυάται ούτε για την εμπορευσιμότητα, νομιμότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, ούτε για τη λήψη απόφασης, τη διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από τη χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός εάν οι εγγυήσεις αυτές δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν. Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας συμφωνεί ότι η εταιρεία δε θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για: α) διακοπή, β) καθυστερήσεις ή διακοπές στην πρόσβαση επί της ιστοσελίδας, γ) μη αποστολή ή κακή αποστολή ή μόλυνση ή καταστροφή ή κατ’ άλλο τρόπο τροποποίηση δεδομένων, δ) απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που επήλθε ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της παρουσίας συνδέσμων εκτός ιστοσελίδας, ε) ιούς υπολογιστών ή άλλα επιζήμια συστατικά, αποτυχία συστήματος ή δυσλειτουργία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή με τη χρήση hyperlink από ή προς τρίτες ιστοσελίδες στ) γεγονότα που υπερβαίνουν την υποχρέωση εύλογου ελέγχου εκ μέρους της εταιρείας. Επιπρόσθετα η εταιρεία, στο μέγιστο δυνατό επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, δε θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή παρεπόμενες ζημίες οποιουδήποτε είδους, μεταξύ των οποίων και διαφυγόντα κέρδη, σχετίζονται με την ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως του εάν προέρχονται από σύμβαση, αδικοπραξία (της αμέλειας συμπεριλαμβανομένης), ακόμη κι αν η εταιρεία έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

12.6 Αποζημίωση : Ο χρήστης απαλλάσσει την εταιρεία από οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εύλογη δικηγορική αμοιβή, προέρχεται από τυχόν αξιώσεις, αγωγές ή απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας ή από τη χρήση τεχνικών συλλογής και εξαγωγής/ απόσπασης δεδομένων (π.χ.software robots, spiders, crawlers) ή τη λήψη άλλων μέτρων τα οποία επιβάλλουν υπέρμετρο και αδικαιολόγητο βάρος ή φόρτο στις υποδομές της.

 

13) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο των υπηρεσιών μας υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρείας, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού/ των χρηστών. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων του παρόντος δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας εάν δε διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα μας Η ισχύς των τροποποιήσεων αρχίζει από το χρονικό σημείο δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

 

14) ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης των υπηρεσιών μας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Η εταιρεία μπορεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση/ γνωστοποίηση να καταργήσει οποιοδήποτε δικαίωμα παρέχεται από τους όρους αυτούς. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί αμέσως με οποιαδήποτε τέτοια κατάργηση. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.