Welcome to

Cyclefi

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει πώς η Cyclefi χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες σας. Για την παροχή της υπηρεσίας μας, πρέπει να επεξεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Οι κατηγορίες των πληροφοριών που συλλέγουμε εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας. Τέλος, μέσω της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να ενημερώνεστε για τα δικαιώματά σας ως προς την πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωση τους και τη διαγραφή τους.

 

Ποιοι είμαστε

Είμαστε η «CYCLEFI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Cyclefi), μία ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 27-5-2016, με τη νομική μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και αριθμό ΓΕΜΗ 139064401000. Είμαστε μια ευέλικτη, δυναμική και επιτυχημένη επιχείρηση που εξελίσσεται συνεχώς, προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο της «έξυπνης» διαχείρισης απορριμμάτων. Δραστηριοποιούμαστε με ταχεία ανάπτυξη στην παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στον χώρο της ανακύκλωσης, εφαρμόζοντας ένα ιδιαίτερα καινοτόμο μοντέλο επιβράβευσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών, με στόχο τη θετική αλλαγή της συμπεριφοράς τους. Η Cyclefi έχει ως στόχο να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες οι οποίες θα συμβάλουν και θα εξασφαλίσουν ένα καθαρότερο πλανήτη και ένα βιώσιμο μέλλον για όλους τους πολίτες και κυρίως τις επόμενες γενιές. Για να γίνει το όραμα μας πραγματικότητα, για 1η φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχουμε μια καινοτόμο υπηρεσία προώθησης της αξίας και της ιδέας της ανακύκλωσης, η οποία ουσιαστικά συνδυάζει ένα Ταχέως Κινούμενο Καταναλωτικό Αγαθό (FMCG) όπως οι σακούλες απορριμμάτων, με έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης, όπου μέσω μιας online πλατφόρμας σας επιβραβεύουμε για τη πρόθεσή σας να ανακυκλώσετε. Ουσιαστικά, με κάθε καταχώρηση του μοναδικού κωδικού της συσκευασίας που περιέχει τις σακούλες απορριμμάτων για ανακύκλωση “SANITAS Cyclefi”, ξεκλειδώνουμε για εσάς προσφορές που σας ενδιαφέρουν και σας επιτρέπουμε να έχετε άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε εκπτώσεις και online deals για διάφορες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των γενικότερων εξόδων του νοικοκυριού σας.

 

Οι αρχές μας

H Cyclefi αναγνωρίζει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη. Για το λόγο αυτό, η Cyclefi δεσμεύεται να σέβεται και να διαφυλάσσει την ιδιωτική σας ζωή και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα. Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Cyclefi είναι αυτά που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή χρήση αυτών. Για την ακρίβεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

 

Οι ακόλουθες αρχές αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση μας για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής σας:

 

 • Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε σε εμάς, παρέχοντάς μας την προσωπική σας πληροφορία. Χρησιμοποιούμε πάντα τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο δίκαιο και άξιο της εμπιστοσύνης σας.
 • Παρέχουμε σαφή ενημέρωση σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Είμαστε πάντα ειλικρινείς μαζί σας σχετικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές, με ποιους τις μοιραζόμαστε και με ποια πρόσωπα θα πρέπει να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιοδήποτε προβληματισμό.
 • Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των πληροφοριών σας από τυχόν κακή χρήση  αυτών και τις διατηρούμε ασφαλείς.
 • Συμμορφωνόμαστε πάντα με την τρέχουσα ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και συνεργαζόμαστε με τις αρχές προστασίας των δεδομένων.

 

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Η Cyclefi ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές που λαμβάνουμε από εσάς και παρέχετε με δική σας επιλογή όπου έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας. Η συγκατάθεση αυτή είναι οποτεδήποτε ανακλητή. Τα δεδομένα τα οποία αποτελούν πληροφορίες ταυτοποίησης χρήστη, απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Cyclefi. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας Cyclefi και την αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, εξασφαλίζοντας πάντα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά, κατά την εγγραφή σας και για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού, συλλέγουμε:

 • Το Όνομα: Για την ονομαστική συμμετοχή σας στην υπηρεσία
 • Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Για τις ανάγκες επικοινωνίας της υπηρεσίας μαζί σας και την ενημέρωση σας για τη διασφάλιση της, χωρίς σφάλματα, ανταμοιβής σας (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, προσφορές), αλλά και για την ενημέρωσή σας είτε αναφορικά με επερχόμενες δράσεις και εκστρατείες σχετικές με την ανακύκλωση είτε για συναφείς με την υπηρεσία προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική σας και υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
 • Τον Ταχυδρομικό Κώδικα: Για τις ανάγκες της παιχνιδοποίησης (κατάταξη βάση επίδοσης κ.α.), αλλά και της δυνατότητας να εξατομικεύουμε λειτουργίες και περιεχόμενο των προσφορών μας και να σας κάνουμε προτάσεις για τη περιοχή σας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή που ίσως θέλετε να παρακολουθήσετε.
 • Λοιπά δημογραφικά στοιχεία: Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το Φύλο σας και το Έτος της γέννησης σας, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερη υπηρεσία και να εξατομικεύουμε τις προσφορές και το άλλο χορηγούμενο περιεχόμενο που σας δείχνουμε. Επίσης, για να αναπτύσσουμε, να δοκιμάζουμε και να βελτιώνουμε την υπηρεσία μας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών και μελετών, καθώς και να κατανοούμε ποιες κατηγορίες ατόμων επιλέγουν τις προσφορές των συνεργατών μας, αλλά και πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες μας με τις λειτουργίες της υπηρεσίας μας.

 

Επιπλέον, μετά την εγγραφή σας στην υπηρεσία, χρησιμοποιούμε πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς και παρέχετε με δική σας επιλογή όπου έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας. Η συγκατάθεση αυτή είναι οποτεδήποτε ανακλητή. Τις πληροφορίες τις συλλέγουμε για να παρέχουμε την υπηρεσία μας προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξατομικεύουμε λειτουργίες και το περιεχόμενο των προσφορών μας και να σας κάνουμε προτάσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή θέματα που ίσως θέλετε να παρακολουθήσετε. Για τη δημιουργία πιο εξατομικευμένης υπηρεσίας ειδικά προσαρμοσμένης στα δικά σας ενδιαφέροντα, χρησιμοποιούμε δεδομένα που αφορούν στις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και άλλες επιλογές σας, με βάση τα δεδομένα που συλλέγουμε και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς και παρέχετε με δική σας επιλογή όπου έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας.

 

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία θα πρέπει να έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους του Όρους Χρήσης και τη παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Με την παραπάνω αποδοχή συγκατατίθεται στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από τη Cyclefi. Η συγκατάθεση αυτή είναι οποτεδήποτε ανακλητή. Τονίζουμε επίσης πως δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, οι οποίοι δεσμεύονται από την πολιτική απορρήτου μας.

 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγουμε και να τις διαγράψετε, ανατρέχοντας στο προσωπικό σας λογαριασμό, στην ενότητα «ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ».

 

Ειδικά για τη περίπτωση της διαγραφής των δεδομένων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας:

Προς: [email protected]

Τίτλος: Διαγραφή δεδομένων / Cyclefi ΙΚΕ, Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Τέλος, εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 

Τι άλλου είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

Για την παροχή της υπηρεσίας της Cyclefi, πρέπει παράλληλα να επεξεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Οι κατηγορίες των πληροφοριών που συλλέγουμε εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας. Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγουμε και να τις διαγράψετε, ανατρέχοντας στο προσωπικό σας λογαριασμό, στην ενότητα «ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ».

 

 • Πληροφορίες και περιεχόμενο που παρέχετε. Συλλέγουμε το περιεχόμενο, επικοινωνίες και λοιπές πληροφορίες που παρέχετε, όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, συμπεριλαμβανομένων όταν δημιουργείτε λογαριασμό, δημιουργείτε ή κοινοποιείτε περιεχόμενο και επιλέγετε προσφορές. Ουσιαστικά, εφόσον επιθυμείτε, έχετε την επιλογή να παράσχετε στα ειδικά πεδία του προφίλ σας, πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, τα χόμπι σας, τη προτίμησή σας για τις μετακινήσεις σας κ.α. 
 • Η χρήση από εσάς. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, όπως τα είδη του περιεχομένου που βλέπετε ή αλληλεπιδράτε, τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε, τις ενέργειες που κάνετε, καθώς και την ώρα, τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Για παράδειγμα, καταγράφουμε πότε χρησιμοποιείτε και πότε είχατε χρησιμοποιήσει τελευταία φορά την υπηρεσία μας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας σε προσφορές. Αν επιλέγετε συγκεκριμένες προσφορές από τους συνεργάτες μας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, το είδος και τη κατηγορία της προσφοράς, καθώς και τη συχνότητα επιλογής της.
 • Πληροφορίες συσκευής: Όπως περιγράφεται παρακάτω, συλλέγουμε πληροφορίες από και σχετικά με τους υπολογιστές, τα κινητά, και τις συνδεδεμένες συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε και συνδέονται με την υπηρεσία μας, και συνδυάζουμε τις πληροφορίες αυτές στις διάφορες συσκευές που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας από το κινητό σας για να εξατομικεύσουμε καλύτερα το περιεχόμενο των προσφορών μας ή τις λειτουργίες που βλέπετε κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας, σε άλλες συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές ή tablet, ή για να μετρήσουμε αν κάνατε κάποια ενέργεια σε μια άλλη συσκευή ανταποκρινόμενοι σε μια προώθηση την οποία σας δείξαμε στο κινητό σας.

 

Πως συλλέγουμε τις πληροφορίες σας;

Για την παροχή της υπηρεσίας της Cyclefi, πρέπει παράλληλα να επεξεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Οι κατηγορίες των πληροφοριών που συλλέγουμε εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας.

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για την υπηρεσία μας, όταν συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής σας με σκοπό να αποκτήσετε πρόσβαση στο προσωπικό σας λογαριασμό, όταν συμπληρώνεται επιπλέον πεδία που σας αφορούν στην ενότητα «ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ» με στόχο να απολαμβάνεται πιο εξατομικευμένη υπηρεσία, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας. Δεν διαθέτουμε σε κανέναν προς πώληση τα δεδομένα σας, και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγουμε και να τις διαγράψετε, ανατρέχοντας στο προσωπικό σας λογαριασμό, στην ενότητα «ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ».

 

Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τις πληροφορίες σας;

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας (βάσει των επιλογών σας) όπως περιγράφεται παρακάτω και προκειμένου να παρέχουμε και να υποστηρίζουμε την υπηρεσία της Cyclefi. Κυρίως όμως, για να εξατομικεύουμε τις λειτουργίες της υπηρεσίας και το περιεχόμενο των προσφορών μας και να σας κάνουμε προτάσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή που ίσως θέλετε να παρακολουθήσετε. Για τη δημιουργία πιο εξατομικευμένης υπηρεσίας ειδικά προσαρμοσμένης στα δικά σας ενδιαφέροντα, χρησιμοποιούμε τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις άλλες επιλογές σας, με βάση τα δεδομένα που συλλέγουμε και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς και παρέχετε με δική σας επιλογή όπου έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία μας. Η συγκατάθεση αυτή είναι οποτεδήποτε ανακλητή. Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγουμε και να τις διαγράψετε, ανατρέχοντας στο προσωπικό σας λογαριασμό, στην ενότητα «ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ».

 

 • Πληροφορίες μεταξύ της υπηρεσίας της Cyclefi και των διαφόρων συσκευών: Συνδέουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας και τις επιλογές σας στην υπηρεσία της Cyclefi με τις συσκευές σας, ώστε να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη και σταθερή εμπειρία, από όπου κι αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία της Cyclefi. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε την εμπειρία σας πιο απρόσκοπτη, με την αυτόματη συμπλήρωση των πληροφοριών εγγραφής (όπως ο Τ.Κ σας) που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας με τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού.
 • Πληροφορίες που σχετίζονται με την τοποθεσία: Χρησιμοποιούμε πληροφορίες που σχετίζονται με τη τοποθεσία σας,  όπως η τρέχουσα τοποθεσία σας, ο Τ.Κ. του τόπου διαμονής σας, για να σας συνδέσουμε με επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά σας ή που λειτουργούν στη περιοχής σας, προκειμένου να παρέχουμε, να εξατομικεύουμε και να βελτιώνουμε την υπηρεσία μας. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την τοποθεσία μπορούν να βασίζονται σε στοιχεία όπως η ακριβής τοποθεσία της συσκευής (αν μας έχετε επιτρέψει να συλλέγουμε τα σχετικά δεδομένα), διευθύνσεις IP και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς.
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων Προϊόντων της Υπηρεσίας: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και τη βελτίωση της υπηρεσίας μας, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών και μελετών, καθώς και δοκιμών για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την υπηρεσία και τις λειτουργίες της.
 • Προσφορές και άλλο χορηγούμενο περιεχόμενο: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, το τρόπο που επιλέγετε να μετακινήστε κ.α., προκειμένου να επιλέγουμε και να εξατομικεύουμε τις προσφορές και το άλλο χορηγούμενο περιεχόμενο που σας δείχνουμε.
 • Παροχή μετρήσεων, στατιστικών στοιχείων και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, για να βοηθάμε τους συνεργάτες μας να κάνουν μετρήσεις για την αποτελεσματικότητα και τη διανομή των προσφορών τους, καθώς και να κατανοούν ποιες κατηγορίες ατόμων επιλέγουν τις προσφορές τους, αλλά και πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τους. Μάθετε παρακάτω, πως κοινοποιούμε πληροφορίες σε  αυτούς τους συνεργάτες.
 • Προώθηση προστασίας, ακεραιότητας και ασφάλειας: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για να επαληθεύουμε λογαριασμούς και δραστηριότητες, να καταπολεμούμε επιβλαβείς συμπεριφορές, να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε την ανεπιθύμητη κοινοποίηση πληροφοριών και άλλες αρνητικές εμπειρίες, να διατηρούμε την ακεραιότητα της υπηρεσίας μας, καθώς και να προωθούμε την προστασία και ασφάλεια εντός της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για να διερευνούμε ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων και των πολιτικών μας.
 • Επικοινωνία με εσάς: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να σας στέλνουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ, να επικοινωνούμε μαζί σας για τις προσφορές μας και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πολιτικές και τους όρους μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας απαντάμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Έρευνα και καινοτομία προς όφελος του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας στον τομέα της έρευνας) προκειμένου να διεξάγουμε και να υποστηρίζουμε την έρευνα και την καινοτομία για θέματα «έξυπνης» διαχείρισης απορριμμάτων, τεχνολογικής εξέλιξης, γενικής κοινωνικής ευημερίας, δημόσιου συμφέροντος, υγείας και ευημερίας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων στον χώρο της ανακύκλωσης, και η παράλληλη εφαρμογή καινοτόμων μοντέλο επιβράβευσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών, με στόχο τη θετική αλλαγή της συμπεριφοράς τους.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας με τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω: 

 • όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας της Cyclefi
 • σύμφωνα με τη συναίνεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή μέσω των Ρυθμίσεων στο προσωπικό σας λογαριασμό, στην ενότητα «ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ»  
 • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • όπως απαιτείται από το δημόσιο συμφέρον, και
 • όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων, ασφαλών και κερδοφόρων υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνεργάτες μας, εκτός αν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

 

Πώς μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα που έχετε στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, μεταφοράς και διαγραφής των δεδομένων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε και να περιορίσετε ορισμένες πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει:

 

 • το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο κατάργησης της εγγραφής σας σε τέτοιου είδους επικοινωνίες μάρκετινγκ, μέσα από το προσωπικό σας λογαριασμό.
 • το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου πραγματοποιούμε εργασίες για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας ή των συμφερόντων τρίτων. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό μέσα από το προσωπικό σας λογαριασμό.
 • το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

 

Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγουμε και να τις διαγράψετε, ανατρέχοντας στο προσωπικό σας λογαριασμό, στην ενότητα «ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ».

 

Ειδικά για τη περίπτωση της διαγραφής των δεδομένων σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας:

Προς: [email protected].

Τίτλος: Διαγραφή δεδομένων / Cyclefi ΙΚΕ, Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Τέλος, εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 

Πότε & Πώς κοινοποιούνται οι πληροφορίες σας, εντός της Υπηρεσίας της Cyclefi;

Οι Πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως Δημόσιες, είναι απαραίτητες για να παρέχουμε και να υποστηρίζουμε την υπηρεσία της Cyclefi. Κυρίως όμως, για να εξατομικεύουμε τις λειτουργίες της υπηρεσίας. Οι δημόσιες πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία, την εικόνα προφίλ που έχετε επιλέξει, τις διακρίσεις (παράσημα) που έχετε κερδίσει μέσα από τη χρήση της υπηρεσίας, αλλά και το επίπεδο κατάταξης που βρίσκεστε. Καμία άλλη πληροφορία που παρέχετε στο προσωπικό σας προφίλ πέραν των παραπάνω, δεν αποτελεί δημόσια πληροφορία και άρα δεν κοινοποιείται και δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους χρήστες της υπηρεσίας.

 

Οι δημόσιες πληροφορίες είναι ορατές σε όλους, εντός της υπηρεσίας, κάθε φορά που κοινοποιείτε περιεχόμενο ή επικοινωνείτε με κάποιον μέσω της ενότητας Cyclefiers ή για την ανάγκη εμφάνισης σας στους Πίνακες Κατάταξης και τη σύγκριση της επίδοσης σας, σε σχέση με άλλους χρηστές από τη περιοχή σας, ή μεταξύ των φίλων σας. Επιπλέον, όταν κοινοποιείτε μια δημοσίευση μέσω της ενότητας Cyclefiers, οι άλλοι χρήστες υπηρεσία της Cyclefi με τη σειρά τους μπορούν να δημιουργήσουν στιγμιότυπα οθόνης, να σχολιάσουν, ή να αναφέρουν ως προβληματικό το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Επίσης, όταν σχολιάζετε τη δημοσίευση κάποιου άλλου ή αντιδράτε στο περιεχόμενό του, το σχόλιο ή η αντίδρασή σας εμφανίζεται σε οποιονδήποτε χρήστη της υπηρεσίας που ενδέχεται να είναι από την ίδια περιοχή με εσάς. Αντίστοιχα, οι άλλοι χρήστες υπηρεσία της Cyclefi μπορούν επίσης να δημιουργούν και να κοινοποιούν περιεχόμενο και εσείς με τη σειρά σας μπορείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπα οθόνης, να σχολιάσετε, ή να αναφέρετε ως προβληματικό το συγκεκριμένο περιεχόμενο τους.

 

Πότε & Πως διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας εκτός της Υπηρεσίας της Cyclefi;

Η Cyclefi δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της παρά μόνο αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσια αρχής. Η Cyclefi διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης/ ανακοίνωσης των δεδομένων στους εργαζομένους σε αυτήν, σε συνδεδεμένες με αυτήν τρίτες επιχειρήσεις, οι οποίες δεσμεύονται από την πολιτική απορρήτου της. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την Cyclefi έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών.

 

Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να μεταβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες με σκοπό την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε ή διαφημιστικής προσφοράς που προσφέρεται από εμάς ή τρίτους. Οι πληροφορίες σας κοινοποιούνται σε τρίτους συνεργάτες, οι οποίοι μας βοηθούν στην παροχή και βελτίωση της υπηρεσίας μας για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Δεν πουλάμε και δε θα πουλήσουμε ποτέ σε κανέναν καμία από τις πληροφορίες σας. Επιβάλλουμε επίσης αυστηρούς περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο οι συνεργάτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν και να κοινοποιούν τα δεδομένα που παρέχουμε και παράλληλα απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση τους. Παρακάτω ακολουθούν οι κατηγορίες των τρίτων συνεργατών στους οποίους κοινοποιούμε πληροφορίες: 

 • Συνεργάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αναλύσεών μας.

Παρέχουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες που βοηθούν τους χρήστες και τις επιχειρήσεις να κατανοούν πώς οι χρήστες της υπηρεσίας μας, αλληλεπιδρούν με τις διάφορες λειτουργίες που παρέχονται, καθώς και το είδος και τη κατηγορία των προσφορών που επιλέγουν. Παρέχουμε στους συνεργάτες μας ανώνυμες αναφορές με συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τις κατηγορίες των προσώπων που βλέπουν τις προσφορές και τις διαφημίσεις τους, καθώς και για την απόδοση των προσφορών τους, αλλά δεν κοινοποιούμε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν (πληροφορίες όπως το όνομα ή τη διεύθυνση email σας, οι οποίες αρκούν για να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας ή να εξακριβώσει την ταυτότητά σας), εκτός αν μας δώσετε την άδειά σας. Για παράδειγμα, παρέχουμε στους συνεργάτες μας, γενικά δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες για ενδιαφέροντα (για παράδειγμα, ότι μια συγκεκριμένη προσφορά, επιλέχθηκε από 1,000 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 25 και 34 ετών, οι οποίες κατοικούν στο Δήμο Αθηναίων, χρησιμοποιούν ποδήλατο και έχουν κατοικίδιο), ώστε να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν καλύτερα το κοινό τους. Επιβεβαιώνουμε επίσης ποιες προσφορές στην υπηρεσία της Cyclefi σάς οδήγησαν στην πραγματοποίηση μιας αγοράς ή σε συναλλαγή με κάποιον συνεργάτη μας.

 

 • Ερευνητές και ακαδημαϊκοί.

Παρέχουμε επίσης πληροφορίες και περιεχόμενο σε συνεργάτες ερευνητές και ακαδημαϊκούς για τη διεξαγωγή ερευνών οι οποίες προάγουν την αριστεία και την καινοτομία που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό μας έργο ή την αποστολή μας και οι οποίες βελτιώνουν τις ανακαλύψεις και την καινοτομία σε θέματα γενικής κοινωνικής ευημερίας, τεχνολογικής εξέλιξης, δημόσιου συμφέροντος, υγείας και ευημερίας.

 

 • Διαφήμιση, Στατιστική & Αναλυτική Δεδομένων

Ενδέχεται να συνεργαζόμαστε με εταιρείες στατιστικών (web/ mobile app statistics) για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πως χρησιμοποιείται η Ιστοσελίδα μας και η εφαρμογή του κινητού μας, καθώς και να μας βοηθήσουν για την καταγραφή στατιστικών όπως η συχνότητα επισκέψεων και η διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή. Οι συνεργάτες μας δεν έχουν ανεξάρτητη χρήση των πληροφοριών που μεταβιβάζουμε σε αυτούς και έχουν συμφωνήσει να τηρούν τους κανόνες που ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

 

 • Επιβολή του νόμου ή νομικά αιτήματα.

Κοινοποιούμε πληροφορίες στις διωκτικές αρχές ή ανταποκρινόμενοι σε νομικά αιτήματα στις περιπτώσεις που απαιτείται. 

 

Πως διασφαλίζουμε τα Δεδομένα σας;

Η Cyclefi έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους/συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

 

Αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες/μέλη της υπηρεσίας είναι η Cyclefi ΙΚΕ και οι συνεργάτες της που δεσμεύονται με αυτή, με σύμβαση εμπιστευτικότητας. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και απαιτούμε βάσει σύμβασης από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία να πράττουν το ίδιο. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν.

 

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 

 • κρυπτογράφηση
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας
 • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους
 • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know»

 

Τέλος, σημειώνουμε πως τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πως αποτρέπουμε τη διασύνδεσή σας με τα απορρίμματά σας;

Η Cyclefi ούτε παρακολουθεί, ούτε ελέγχει τα προσωπικά απορρίμματα σας, σε επίπεδο μονάδας. Ουσιαστικά, η Cyclefi επιβραβεύει την θετική σας επίδοση, αλλά και άλλων χρηστών της υπηρεσίας, με στόχο την εκπαίδευση σας σε θέματα ανακύκλωσης, την εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης, την επιβράβευσή σας με παροχή εκπτωτικών κουπονιών, με στόχο πάντα την  συνολική αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης μιας περιοχής.

 

Η Cyclefi μέσω της κατοχυρωμένης με πατέντα τεχνολογίας της, διασφαλίζει τις πληροφορίες σας και δεν επιτρέπει τη ταυτοποίηση σας, και σε καμία περίπτωση δεν κάνει εφικτή τη σύνδεσή σας με το περιεχόμενο της σακούλας απορριμμάτων σας, σε επίπεδο απορριπτόμενου υλικού. Η υπηρεσία μας είναι δομημένη ασύγχρονα και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κανένας να μην μπορεί να έχει το σύνολο της πληροφορίας στη διάθεση του και επομένως να μην είναι εφικτό να προχωρήσει σε ταυτοποίηση και αντιστοίχηση κάποιου χρήστη της υπηρεσίας μας, με τη σακούλα απορριμμάτων του και κατ επέκταση με τα υλικά που περιέχονται εντός της σακούλας. Ουσιαστικά, με τη τοποθέτηση στη σακούλα απορριμμάτων, της αυτοκόλλητης ετικέτας με το μοναδικό QR κωδικό και αντίστοιχα τον 12-ψήφιο αλφαριθμητικό κωδικό, τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν είναι εκτεθειμένα σε τρίτους. Η μόνη πληροφορία που βρίσκεται πάνω στην ετικέτα είναι μόνο ένας 12-ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός, ενώ ο ίδιος αυτός 12-ψήφιος κωδικός είναι ενσωματωμένος και στο QR κωδικό της ετικέτας. Σε όποιον επιχειρήσει να  διαβάσει/αναγνώσει το συγκεκριμένο 12-ψήφιο κωδικό της ετικέτας σας, το μόνο που θα λάβει ως πληροφορία είναι τα μόνο τα 12 ψηφία της ετικέτας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση του είναι εντελώς άχρηστα, καθώς κανένας δεν έχει καμία δυνατότητα πρόσβασης και ανάσυρσης των οποιοδήποτε στοιχείων από τη κεντρική βάση δεδομένων της Cyclefi. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει η τεχνολογική δυνατότητα για καμία αυτόματη σύνδεση του 12-ψήφιου κωδικού της ετικέτας σας με εσάς και επιπλέον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική πρόσβαση τρίτων στη βάση δεδομένων της Cyclefi που φιλοξενεί τις πληροφορίες σας.

 

Πως συνδέεστε με άλλες ιστοσελίδες;

Μέσω της ιστοσελίδας της Cyclefi μπορεί να δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Η Cyclefi δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Η Cyclefi δηλώνει τέλος ότι η επεξεργασία των δεδομένων κίνησης και θέσης του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της υπηρεσίας μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Cyclefi δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι άλλες ιστοσελίδες ακολουθούν.

 

Κοινωνικά Δίκτυα

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

 

Ειδοποιήσεις / Μηνύματα σε Κινητές Συσκευές.

Ενδέχεται να συνεργαστούμε με εταίρους που χρησιμοποιούν SDK για κινητές συσκευές, για τη παθητική συλλογή πληροφοριών, το οποίο σε γενικές γραμμές μας βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένων ειδοποιήσεων/ μηνυμάτων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου. Ανάλογα με τις άδειες που χορηγούνται σε αυτή την εφαρμογή οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης e-mail σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την ακριβή θέση ή πληροφορίες WiFi, εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί, και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών/ λογαριασμών χρηστών.

 

Σχετικά με τα COOKIES.

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Η Cyclefi δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας:

 

Προς: [email protected].

Τίτλος: Άρση συναίνεσης για χρήση cookies

 

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής;

Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την αναθεωρημένη δήλωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας. Για την έγκυρη ενημέρωσή σας,  και προτού ακόμα αναρτήσουμε την επικαιροποιημένη Δήλωση στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να σας στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης.

 

Επιπρόσθετα, εκτός από τη παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες εκστρατείες ή προσφορές που θα διέπονται από πρόσθετους όρους ή τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους ή τις πολιτικές πριν από τη συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες, καθώς εφόσον συμμετέχετε, θα πρέπει να συμμορφώνεστε και στα ανωτέρω της παρούσας.

 

Διατήρηση δεδομένων, απενεργοποίηση και διαγραφή λογαριασμού

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα έως ότου να μην είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας ή μέχρι τη διαγραφή του λογαριασμού σας, όποιο συμβεί πρώτο. Αυτό προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εξαρτάται, από τη φύση των δεδομένων, την αιτία συλλογής και επεξεργασίας τους, και από τις σχετικές νομικές και λειτουργικές ανάγκες διατήρησης των δεδομένων.

Όταν διαγράφετε το λογαριασμό σας, διαγράφουμε και όλες τις δημοσιεύσεις σας στην ενότητα «Cyclefiers», καθώς και τα Δημοσία Δεδομένα σας, όπως το όνομα που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία, την εικόνα του προφίλ σας που έχετε επιλέξει, τις διακρίσεις (παράσημα) που έχετε κερδίσει μέσα από τη χρήση της υπηρεσίας, αλλά και το επίπεδο κατάταξης που βρίσκεστε. Τα παραπάνω δεν έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε αυτές τις πληροφορίες αργότερα, όταν θα προβείτε σε νέα εγγραφή στην υπηρεσία μας. Για να διαγράψετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας:

Προς: [email protected].

Τίτλος: Διαγραφή δεδομένων / Cyclefi ΙΚΕ, Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Επιπλέον, ως υπηρεσία, διατηρούμε πληροφορίες από λογαριασμούς που έχουν απενεργοποιηθεί για παραβιάσεις των Όρων Χρήσης για τουλάχιστον ένα έτος, προκειμένου να αποτρέψουμε την επανειλημμένη κατάχρηση ή άλλες παραβιάσεις των Όρων Χρήσης.

 

Τέλος, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας:

Προς: [email protected].

Τίτλος: Διατήρηση και Αποθήκευση δεδομένων / Cyclefi ΙΚΕ, Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Πώς απαντάμε σε νομικά αιτήματα;

Αποκτούμε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, τις διατηρούμε και τις κοινοποιούμε σε ρυθμιστικές, διωκτικές ή άλλες αρχές:

 

 • Ανταποκρινόμενοι σε νομικό αίτημα, εφόσον θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο από το νόμο. Μπορεί επίσης να ανταποκριθούμε σε νομικά αιτήματα, εφόσον πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία, επηρεάζει χρήστες σε εκείνη τη δικαιοδοσία και είναι σύμφωνη με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
 • Όταν κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε απάτες, μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας μας, παραβιάσεις των Όρων Χρήσης ή των πολιτικών μας ή άλλες επιβλαβείς ή παράνομες δραστηριότητες.

 

Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμες ή να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν αυτές είναι αντικείμενο νομικού αιτήματος ή υποχρέωσης, κρατικής έρευνας ή ερευνών για πιθανές παραβιάσεις των Όρων Χρήσης ή των πολιτικών μας, ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την αποτροπή βλάβης.

 

 

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο [email protected].

 

Πληροφορίες Έκδοσης

Η παρούσα Δήλωση για τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά την  11η Φεβρουαρίου του 2019.